Jonas Gren: Överallt ska jag vara i centrum. Dikt, telefontjänst, broschyr.