Eftersom  Karin, redaktörn, fött barn under våren händer just nu inte så mycket på NON förlag. “Nu” betyder alltså vår och sommar 2019. Även mail besvaras mer sporadiskt än någonsin, men böcker och blad finns att köpa och planer finns för hösten.

För att komma över böcker och prints och uppleva fina saker  under sommaren hänvisar vi gärna till vår återförsäljare: shoppen vi Ställbergs gruva!

God sommar!

24th May 2019