Non förlag söker former för publikation och distribution av text, musik och annan konst.

Förlaget startades 2015 av formgivaren Karin Linderoth som ett utskott ur konstgruppen The non existent Center, för att på olika sätt publicera material som skapats i och med gruppens arbete vid Ställbergs gruva, Ljusnarsbergs kommun. Förlaget strävar efter att söka nya sätt att publicera och tillgängliggöra material oavsett genre; text, musik, konst.


Kontakt

Maila mail@nonforlag.se

Redaktör:
Karin Linderoth
karin@nonforlag.se
tel 073-5258688